Als medisch pedicure ben ik breed opgeleid en ken meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de pedicure. Ik kan zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarnaast heb ik uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en nagelreparatie en anti-druk technieken. Als medisch pedicure werk ik volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandelend) arts. Uiteraard werk ik doelgericht samen met andere zorgaanbieders.

 

Geregistreerd Kwaliteits Register Pedicure

Als medisch pedicure ben ik geregistreerd in het KRP (Kwaliteits Register Pedicure). Door de registratie voldoe ik  aan onderstaande kwaliteitsnormen:

  • Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu.
  • Het naleven dan de door de branche ontwikkelde evidence based richtlijnen ten aanzien van diabetisch mellitus en reumatische aandoeningen
  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.

ProCert pedicure kwaliteitsregistratieOp www.kwaliteitsregisterpedicures.nl kunt u door het invoeren van plaats en postcode mijn registratie zien.

Het doel van het kwaliteitskeurmerk is het inzichtelijk maken van de kwaliteit in de pedicurebranche.

 

Vergoeding medisch pedicure via zorgverzekeraar

In sommige gevallen bij diabetes of reuma kunt u behandelingen door een pedicure vergoed krijgen bij uw zorgverzekeraar. U heeft alleen recht op een vergoeding indien de behandeling wordt uitgevoerd door een medisch pedicure. Of je als diabetes patiënt in aanmerking komt voor een vergoeding, heeft tevens te maken met uw Simm’s classificatie en zorgprofiel. Hiervoor zijn de richtlijnen in januari 2015 door de zorgverzekeraars sterk gewijzigd. Wil je hierover meer weten, neem dan gerust contact op.